Kategoria: 2.2.2 Infrastruktura

WYNIKI NABORY W RAMACH KONKURSU 04/2016- INFRASTRUKTURA

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 04/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie… Więcej »

2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKRACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKRACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Planowane do… Więcej »