O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” stanowi dynamiczną siłę napędową rozwoju powiatu sztumskiego. Nasze działania są ukierunkowane na skuteczne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizację innowacyjnych projektów, które wykorzystują unikalne zasoby i potencjał obszaru Dolnego Powiśla.

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie turystyki, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie przedsiębiorczości. Nasze projekty obejmują szeroki zakres działań, takie jak inicjatywy promujące lokalne produkty i usługi, czy wsparcie dla przedsiębiorców z regionu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” jest gotowe do podejmowania nowych wyzwań i wspólnego kształtowania pozytywnego oblicza powiatu sztumskiego poprzez innowacyjne projekty, aktywne zaangażowanie społeczne i troskę o dziedzictwo kulturowe regionu.

MISJA

Nasza misja to aktywne wspieranie i współkształtowanie trwałego rozwoju powiatu sztumskiego poprzez skoncentrowane działania na rzecz społeczności lokalnej. Stawiamy sobie za cel kreowanie innowacyjnych projektów, które wykorzystują unikalne zasoby i potencjał obszaru Dolnego Powiśla. Nasza praca opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego oraz budowaniu silnego kapitału społecznego.

WIZJA

Nasza wizja to dynamiczny, atrakcyjny i zrównoważony obszar Dolnego Powiśla, w którym kwitnie rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy. Dążymy do stworzenia otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości, innowacjom i aktywności społecznej. Chcemy, aby mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu czuli dumę z przynależności do “Krainy Dolnego Powiśla”, a obszar ten był rozpoznawalny jako miejsce o unikalnych walorach kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Nasza wizja zakłada harmonijny rozwój, który uwzględnia potrzeby teraźniejszości, nie zaniedbując przy tym perspektyw przyszłych pokoleń.

 

Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla”

 

PRACOWNICY:

Patrycja Pskiet– Dyrektor Biura.

Anna Budzich– Specjalista ds. Projektów.