LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 4/2018/G

12 września 2018

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 4/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Lista złożonych wnioksów