LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2018/G

23 kwietnia 2018

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW