LISTA ZŁOŻONYCHW WNIOSKÓ W RAMACH NABORU 12/2018

30 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 12/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lista złożonych wniosków