LISTA ZŁOŻONYCH W WNIOSKÓW W RAMACH NABORY 17/2019

5 lutego 2019

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 17/2019 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW