LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 23/2021

13 grudnia 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 23/2022 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

LISTA ZŁÓŻONYCH WNIOSKÓW