LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 27/2023

15 grudnia 2023

Poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 27/2023 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW