LGD Kraina Dolnego Powiśla zabezpiecza przyszłość regionu – Umowa ramowa na lata 2021-2027 z budżetem 3 278 292 euro.

29 stycznia 2024

W dniu 24.01.2024 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z radością ogłosiła podpisanie kluczowej umowy ramowej, która stanowi kamień milowy w kształtowaniu rozwoju regionu na najbliższe lata. Umowa obejmuje okres 2021-2027 i ukierunkowana jest na skuteczną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD Kraina Dolnego Powiśla odgrywa istotną rolę w mobilizacji społeczności lokalnej oraz w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Podpisanie umowy ramowej na kolejny siedmioletni okres to rezultat wielomiesięcznych prac i konsultacji, które zaowocowały spójnym planem działań. W ramach umowy, LGD zobowiązuje się nie tylko do tradycyjnych obszarów wsparcia, ale także do podejmowania działań w nowoczesnych i innowacyjnych dziedzinach. Jednym z nowych priorytetów jest rozwój magazynów energii, co stanowi krok w stronę zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami energetycznymi. Dodatkowo, LGD zainwestuje w rozwój usług społecznych i zdrowotnych, kładąc nacisk na poprawę jakości życia mieszkańców. Programy wspierające aktywizację społeczną oraz włączenie osób marginalizowanych stanowią ważny element strategii, mając na celu budowanie silnej i zrównoważonej społeczności.

Innym ważnym obszarem, na który LGD skieruje środki z umowy, jest rozbudowa infrastruktury kąpielisk. Projekt ten nie tylko przyczyni się do poprawy infrastruktury rekreacyjnej, ale także stworzy atrakcyjne miejsca dla mieszkańców i turystów, sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego.

Podpisanie umowy ramowej z budżetem 3 278 292 euro pochodzących z trzech różnych funduszy unijnych (EFS+, EFRR, EFRROW) potwierdza zaangażowanie LGD w kompleksowy rozwój regionu. Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla nie zapomina o tradycyjnych obszarach wsparcia, takich jak przedsiębiorczość czy ochrona środowiska, ale jednocześnie podkreśla wagę innowacyjności i dostosowywania działań do nowoczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Wspólnie z społecznością lokalną LGD dąży do stworzenia dynamicznego, zrównoważonego i atrakcyjnego środowiska życia.