OGŁOSZENIE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

15 maja 2024
???? Nadszedł czas, aby przybliżyć Wam zasady ubiegania się o nasze wsparcie finansowe, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2021-2027, oparte na najnowszych wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ????
???? Kto może aplikować?
???? Osoby fizyczne zameldowane co najmniej od roku przed dniem złożenia wniosku, na terenie jednej z 5 gmin powiatu sztumskiego.
???? Warunki kwalifikacyjne:
❌ Brak prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
???? Nie można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli otrzymało się pomoc w ramach PROW 2014-2020 na rozpoczęcie działalności.
???? Szczegóły finansowania:
???? Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł.
???? Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł, ale nie więcej niż 65% planowanych kosztów.
???? Zobowiązania wnioskujących:
???? Deklaracja założenia działalności gospodarczej i zgłoszenie do ZUS.
???? Projekt musi osiągnąć co najmniej 30% założonego poziomu sprzedaży w ciągu roku od wypłaty pomocy.
⏳ Realizacja projektu: maksymalnie 2 lata od daty podpisania umowy.
???? Prowadzenie działalności i utrzymanie inwestycji przez co najmniej dwa lata.
???? Możliwości inwestycyjne:
????️ Zakup środków trwałych, budowa/przebudowa budynków, zakup oprogramowania itp.
???? Projekt musi być realizowany na obszarze LGD i dotyczyć nieruchomości należącej do wnioskującego lub na którą ma prawo dysponowania.
???? Branża wsparcia:
???? Odnawialne Źródła Energii (OZE).
????️ Start naboru:
???? Pierwsze nabory rozpoczną się na początku roku 2025.