WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

18 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się we WTOREK 25.06.2024r. o godz. 9.30 w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:00

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” o nowym brzmieniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 15. Przedstawienie kandydatów uzupełniających skład Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Ze względu na wagę podejmowanych decyzji prosimy Państwa o przybycie.