Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego do projektu

13 października 2017

Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 01/09/17/M-k 51,3 POZYTYWNA
2 02/09/17/Sz-m 51 POZYTYWNA
3 01/09/17/Sz-m 50,5 POZYTYWNA
4 03/09/17/M-k 48 POZYTYWNA
5 01/09/17/NWD 47,5 POZYTYWNA
6 03/09/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
7 02/09/17/K-n 45,8 POZYTYWNA
8 02/09/17/M-k 43,3 POZYTYWNA
9 01/09/17/K-n 40,8 POZYTYWNA
10 05/09/17/M-k 33,5 POZYTYWNA
11 04/09/17/M-k 32 POZYTYWNA