Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu

19 stycznia 2018

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach IX  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 8/11/17/M-k 76
2 2/11/17/NWD 73,5
3 14/11/17/Sz-m 68,25
4 2/11/17/K-n 68
5 8/11/17/Sz-m 67,5
6 9/11/17/Sz-m 65,5
7 13/11/17/Sz-m 65,5
8 4/11/17/Sz-m 65
9 6/11/17/Sz-m 63,5
10 12/11/17/Sz-m 63,5
11 10/11/17/Sz-m 61
12 1/11/17/NWD 60,5
13 3/11/17/M-k 59,75
14 2/11/17/M-k 59,5
15 2/11/17/Sz-m 59,5
16 17/11/17/Sz-m 59,5
17 15/11/17/Sz-m 59,25
18 7/11/17/Sz-m 59
19 11/11/17/Sz-m 59
20 4/11/17/M-k 58,75
21 16/11/17/Sz-m 58
22 3/11/17/NWD 57,5
23 5/11/17/Sz-m 57,5
24 9/11/17/M-k 56,25
25 1/11/17/K-n 53,5
26 1/11/17/Sz-m 51,5