KSIĘGA WIZUALIZACJI PS WPR 2023-2027

6 marca 2024

Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 mają obowiązek informowania o współfinansowaniu realizowanych operacji ze środków UE. W związku z tym obowiązkiem stworzona została “Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027″, w której zawarte są podstawowe zobowiązania w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW.

KSIĘGA WIZUALIZACJI