Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla” Porządek Obrad Uchwała 13/2015

Zapraszamy na konsultacje społeczne!!!!

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne z osobami starszymi odbędą się w dniu 11.08.2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń Konsultacje społeczne z osobami 50+ odbędą się w… Więcej »

Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju pełną parą

W piątek tj. 31.07.2015 zakończyliśmy ostatnie spotkanie konsultacyjne w gminach, a już 4 sierpnia rozpoczęliśmy kolejne zajęcia warsztatowe, które poświęcone były budowaniu kompetencji społecznych i mobilizacji przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, samorządowego i społecznego. Z uczestnikami warsztatów konsultowano i uspołeczniano diagnozę. Przeanalizowano atuty i szanse rozwoju, problemy i zagrożenia dla obszaru partnerstwa Krainy Dolnego Powiśla. Oddzielny… Więcej »

Konsultacje społeczne w gminach za nami

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia… Więcej »