Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Szanowni Państwo, Niniejsza fiszka projektowa służy do zebrania przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Działania Stowarzyszenia „Kraina Dolnego Powiśla” (gminy: Dzierzgoń, Sztum, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) tworzonej przez stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla na kolejny okres programowania 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesłać do 30.07.2015 r. pocztą elektroniczna… Więcej »

Plan włączenia społeczności lokalnej

I. Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju: Przygotowanie LSR w oparciu o partycypacyjne metody z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację kosultacji społecznych we wszystkich pięciu gminach powiatu sztumskiego (Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie). W ramach konsultacji w każdej z w/w Gmin przeprowadzona zostanie analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup… Więcej »