Akceptacja zmian w LSR na lata 2014-2020

26 lipca 2016

Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” informuje o akceptacji przez Urząd Marszałkowski wprowadzonych zmian w warunkowo wybranej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się w artykule “STRATEGIA RLKS I UMOWA RAMOWA” link poniżej:

http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/176-STRATEGIIA_RLKS_I_UMOWA_RAMOWA