Bezpłatne indywidualne doradztwo dot. wsparcia LEADER

5 sierpnia 2016

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wsparcia finansowego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Doradztwo prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00