Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunki dokonywania zmniejszeń kwot

info
11 lipca 2017

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunki dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Szanowni Państwo poniżej załączamy prezentację dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Prezentacja kokurencyjności

Wniosek i instrukcja do wniosku