Konsultacje społeczne w Żuławce Sztumskiej

6 października 2015

W ramach partycypacyjnego planu strategicznego w dniu 18.08.2015 roku w Żuławce Sztumskiej LGD spotkało się ze Stowarzyszeniem “Forum Żuławskich Dziewczyn”. Podczas spotkania zostałą wypracowana wizja Stowarzyszenia na najbliższe lata. Członkinie Stowarzyszenia przedstawiły bariery, które przeszkadzają im w rozwoju. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem planu działania Stowarzyszenia do roku 2020