Konsultacje społeczne założeń LSR na lata 2014-2020

9 grudnia 2015

Od 07.12.2015 r  trwać będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD dotyczące założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje dotyczyć będą:

– diagnozy obszaru,

– planu komunikacji,

– kryterii wyboru operacji,

– celów i wskaźników

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wypracowanym materiałem i wyrażeniem swoich opinii.