Spotkanie dotyczące LSR 2014-2020

30 listopada 2015

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w dniu 26.11.2015 roku spotkało się w Sztumie z sołtysami tej gminy. Na spotkaniu zaprezentowano przygotowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014- 2020 i omówiono jej kluczowe elementy tj.:

– diagnozę obszaru,

– cele i wskaźniki,

– sposób wyboru i oceny operacji,

– plan działania,

– plan komunikacji,

– monitoring i ewaluację.

Również w tym samym dniu doszło do spotkania z Młodzieżową Radą Powiatu, na którym Jolanta Szewczun- Kierownik biura rozmawiała z młodzieżą na temat przygotowanej Strategii. Dyskusję zdominowała przedsiębiorczość, ej sposób nauczania, zacieśnienia współpracy  z uczestnikami oraz dostosowania oferty kulturalnej do ich grupy wiekowej