ULGA NA START

22 maja 2018

W nawiązaniu do interpretacji ARiMR dotyczącej możliwości skorzystania w ramach podejmowania działalności gospodarczej z tzw. ulgi na start  przekazujemy wzór oświadczenia, które winien wypełnić  beneficjent składając wniosek o płatność.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA