Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!

14 października 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

31.10.2016 r

godz. 10:00- osoby fizyczne,prawne, prowadzące działalność gospodarczą, młodzież do 30 roku życia.
godz. 12:30- NGO, jednostki sektora finansów publicznych, osoby fizyczne, prawne prowadzące i nieprowadzące działalność gospodarczą.

Warsztaty odbędą się w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3, Dzierzgoń.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

UWAGA!! Osoby zainteresowane mogą przyjść z własnym sprzętem (laptop), co znacznie ułatwi Państwu aktywny udział w warsztatach.