Ruszają kolejne nabory do projektu

2 lipca 2017

Ruszają kolejne nabory do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków finansowych na założenie własnej firmy? Zgłoś się do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

TERMINY NABORÓW:

03.07.2017 do 14.07.2017

19.07.2017 do 31.07.2017

07.08.2017 do 21.08.2017

04.09.2017 do 15.09.2017

25.09.2017 do 06.10.2017

16.10.2017 do 31.10.2017

06.11.2017 do 30.11.2017

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

UWAGA NOWE DOKUMENTY REKRUTACYJNE OBOWIĄZUJĄCE OD 16.10.2017

Regulamin Rekrutacji z dnia 16.10.2017

Regulamin rekrutacji z dnia 12.06.2017- klik

Zał. 1 Formularz rekrutacji z dnia 16.10.2017

Zał. 1- Formularz rekrutacji z dnia 11.05.2017- klik

Zał. 2- Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego z dnia 11.05.2017- klik

Zała. 3- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- klik

Zał. 4- Karta oceny predyspozycji kandydata- klik

Zał. 5- Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych- klik

Zał. 6- Oświadczenie uczestnika projektu- klik

Zał. 7- Oświadczenie uczestnika projektu- klik

Zał. 8- Diagnoza potrzeb uczestnika- klik

DOKUMENTACJA DO DOTACJI:

Regulamin przyznania dotacji z dnia 12.06.2017- klik

Regulamin przyznania dotacji z dnia  01.08.2017- klik

Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- klik

Biznesplan- klik

Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis- klik

Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis- klik

Formularz pomocy de minimis- klik

Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji- klik

Oświadczenia- klik

Wzór karty oceny formalnej- klik

Regulamin Komisji Oceny Wnisków- klik

Regulamin Komisji Oceny wniosków 12.06.2016- klik

Wzór karty oceny merytorycznej z dnia 12.06.2017- klik

Oświadczenie- zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań- klik

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- klik

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- klik

Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- klik

Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- klik obowiązujący od 08.2017

Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- klik

UWAGA!!!!!!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”
BĘDĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00 W BIURZE PROJEKTU ORAZ W PUNKTACH OBSŁUGI, ZGODNYCH Z PODANYMI W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE