Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu

28 czerwca 2017

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” II NABÓR

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH DRUGIEGO NABORU.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 3 DO 7 LIPCA 2017r.

WYNIKI