WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

25 maja 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się we czwartek 01.06. 2023r. o godz. 9.30 w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz.10:00

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie nowego brzmienia Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”  oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i zastąpienia go statutem o nowym brzmieniu.
 7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla  i podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla  i podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 9. Przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 10. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 i podjęcie uchwały o jej przyjęciu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 i związanych z nią załącznikach.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad

Na koniec spotkania przewidziany jest obiad.

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o Państwa udział.

UCHWAŁY

STATUT LGD

LSR

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU

RAEGULAMIN RADY