Wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru do projektu

11 sierpnia 2017

Wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru formularzy rekrutacyjnych.

Osoby, które otrzymały negatywną ocenę prosimy o zapoznanie się z uwagami oceniających i złożenie poprawionego formularza rekrutacyjnego w kolejnym naborze rekrutacyjnym.

Aktualnie trwa piąty nabór formularzy rekrutacyjnych, jego zakończenie przewidujemy na dzień 21.08.2017r.

L.p. Nr ewid. Punktacja I oceniającego Punktacja II oceniającego Średnia z dwóch ocen Ocena
1 04/04/17/sz-m 52 52 52 POZYTYWNA
2 05/07/17/Nwd 52 52 52 POZYTYWNA
5 04/07/17/M-k 49 52 50,5 POZYTYWNA
3 07/07/17/Nwd 52 47 49,5 POZYTYWNA
4 03/07/17/K-n 51 48 49,5 POZYTYWNA
8 04/07/17/K-n 47 52 49,5 POZYTYWNA
7 01/07/17/NWD 48 50 49 POZYTYWNA
9 01/07/17/Sz-m 46,5 51 48,75 POZYTYWNA
10 08/07/17/M-k 46,5 50 48,25 POZYTYWNA
6 06/07/17/Nwd 52 43 47,5 POZYTYWNA
11 01/07/17/K-n 47 45 46 POZYTYWNA
13 05/07/17/M-k 45,5 46 45,75 POZYTYWNA
12 02/07/17/K-n 49 39 44 POZYTYWNA
14 04/07/17/Nwd 45 43 44 POZYTYWNA
15 02/07/17/Sz-m 40,5 44 42,25 POZYTYWNA
16 06/07/17/M-k 40 41 40,5 POZYTYWNA
17 09/07/17/M-k 39,5 40 39,75 POZYTYWNA
18 07/07/17/M-k 35,5 41 38,25 POZYTYWNA
19 01/07/17/M-k 31,5 42 36,75 POZYTYWNA
20 03/07/17/Sz-m 35 34 34,5 POZYTYWNA
21 02/07/17/M-k 31,5 32,25 31,875 POZYTYWNA
22 03/07/17/Nwd 31,2 31,2 31,2 POZYTYWNA
23 02/07/17/Nwd 29 26 27,5 NEGATYWNA