Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego do projektu

11 sierpnia 2017

Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego

L.p. Nr ewid. OCENA
1 05/07/17/Sz-m POZYTYWNA
2 06/07/17/Sz-m POZYTYWNA
3 07/07/17/Sz-m POZYTYWNA
4 08/07/17/Sz-m POZYTYWNA
5 09/07/17/Sz-m POZYTYWNA
6 10/07/17/M-k POZYTYWNA
7 11/07/17/M-k POZYTYWNA
8 5/07/17/k-N POZYTYWNA