Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego do projektu

5 października 2017

Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 4/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
2 5/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
3 1/08/17/K-n 48,5 POZYTYWNA
4 2/08/17/Sz-m 47 POZYTYWNA
5 1/08/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
6 4/08/17/M-k 44,3 POZYTYWNA
7 3/08/17/M-k 40,3 POZYTYWNA
8 1/08/17/M-k 39,8 POZYTYWNA
9 3/08/17/Sz-m 33,5 POZYTYWNA