Author Archives: root

WARSZTATY Z ROZLICZANIA ZAWARTYCH UMÓW

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy w ramach przeprowadzonych przez LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA naborów w roku 2021  22.06.2022 r.  godz. 10:00- Premia  22.06.2022 r. godz. 12:00- Infrastruktura  Miejsce spotkań: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń sala konferencyjna I piętro.  Warunkiem udziału w  warsztatch jest wysłanie maila z… Więcej »

WARSZTAT ANALITYCZNO- REFLEKSYJNY

Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zaprasza na warsztat analityczno- refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania. Warsztat odbędzie się 24.02.2022 r. (czwartek) – rozpoczęcie o godz. 10:00 W Sali konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń Do udziału w warsztacie zapraszamy członków… Więcej »

Ankieta dotycząca skuteczności działań komunikacyjnych za 2021 rok

Szanowni Państwo, zapraszamy mieszkańców powiatu sztumskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej miejscowości. Ankieta jest anonimowa, nie powinna też zająć Państwu dużo czasu. Jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Dolnego Powiśla  do potrzeb mieszkańców. Link do ankiety znajduje się poniżej: https://forms.gle/HEWGb45NKsgM8vLHA  

Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

Szanowni Państwo, Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do najszerszego grona potencjalnych Wnioskodawców, były… Więcej »

WYNIKI NABORU 24/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęły 5 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 24/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »