Kategoria: 2017

NABÓR NR 06/2017- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze nr 06/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Załącznik nr 2 do ogłoszenia– Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD. Załącznik nr… Więcej »

NABÓR NR 05/2017- PREMIA

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 06.03.2017 r.- 20.03.2017 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze nr 05/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia… Więcej »

NABÓR NR 08/2017- INFRASTRUKTURA

UWAGA!!!!!!!!!!! NABÓR NR 08/2017 ODWOŁANY Z PRZYCZYN PROCEDURALNYCH!!!! WKRÓTCE PODAMY NOWY TERMIN NABORU! Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 06.03.2017 r.- 20.03.2017 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się… Więcej »

NABÓR NR 07/2017- INKUBATOR

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 06.03.2017 r- 20.03.2017r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze nr 07/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Planowane do osiągnięcia w wyniku… Więcej »

NABÓR NR 10/2017 DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NABÓR NR 10/2017 Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 04.04.2017 r.- 19.04.2017 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie nr 10/2017 Załącznik nr… Więcej »