LGD

Kategoria: OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

Kluczowe etapy prac: 1. DIAGNOZA. Zebranie danych i opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (Diagnoza będzie odrębnym od LSR opracowaniem, a jej elementy/wnioski zostaną wykorzystane w strukturze LSR). 2. LSR 1.0. Wypracowanie LSR 1.0 wraz z załącznikami, zawierającą zgodnie z określoną w konkursie na wybór LSR strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR z odniesieniem w… Więcej »