LGD

Kategoria: Plan włączenia społeczności

Zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD KDP

Szanowni Państwo!  W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także… Więcej »

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNY- WYDŁUŻONY

W związku z wydłużającym się czasem ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zwracamy się do Państwa z prośba o zaangażowanie się w proces budowania LSR i wypełnienie poniższej ankiety. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” obejmuje gminy Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum. LGD jest głównym narzędziem… Więcej »

SPOTKANIE DOTYCZĄCE BUDOWANIA NOWEJ LSR NA LATA 2023-2027

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez… Więcej »

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” obejmuje gminy Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność… Więcej »

SPOTKANIA GMINNE ONLINE

NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ NA SPOTKANIE WEŹ UDZIAŁ ONLINE Kliknij link (można otworzyć w przeglądarce lub zainstalować aplikację), podaj swoje imię i adres email. https://gogrant.clickmeeting.com/spotkania-gminne-lokalna… ID wydarzenia: 142-594-435 HARMONOGRAM spotkań – startujemy o godzinie: 09.00 – Dzierzgoń 11.00 – Stary Targ 13.00 – Mikołajki Pomorskie 15.30 – Stary Dzierzgoń 17.30 – Sztum