PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

6 marca 2024

Poniżej przedstawiamy plan komunikacji, stanowiący załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Wskazuje on działania oraz narzędzia, które będą wykorzystywane w celu informowania społeczności lokalnej o możliwościach uzyskania dofinansowania.

PLAN KOMUNIKACJI