INFORMACJA O MIEJSCACH I TERMINACH SPOTKAŃ

22 czerwca 2022

Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

Informacja o spotkaniach odbywać się będzie poprzez:

  1. Zakładka na stronie krainadolnegopowisla.pl „WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2023-2027
  2. Zaproszenia na spotkania ogólne w formie plakatów informacyjnych oraz na stronach internetowych poszczególnych Gmin (Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Sztum)
  3. Zaproszenie indywidualne do zidentyfikowanych grup docelowych: e-mail, SMS
  4. Media społecznościowe LGD: facebook.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

L.p. Gmina Miejscowość/Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami Program spotkania
1. DZIERZGOŃ Urząd Miejski w Dzierzgoniu
ul. Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń sala narad parter
12.09.2022 godz.9:00-10:30 1. Informacja o RLKS
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru
3. Wstęp do Analizy SWOT
2. STARY TARG Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu
ul. Nowotarska 1
82-410 Stary Targ
12.09.2022 godz.11:00-12:30 1. Informacja o RLKS
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru
3. Wstęp do Analizy SWOT
3. MIKOŁAJKI POMORSKIE Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach Pomorskich
ul. Szreibera 14
82-433 Mikołajki Pomorskie
12.09.2022
godz.13:00-14:30
1. Informacja o RLKS
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru
3. Wstęp do Analizy SWOT
4. STARY DZIERZGOŃ Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne
Stary Dzierzgoń 22
82-450 Stary Dzierzgoń
12.09.2022
godz.15:30-17:00
1. Informacja o RLKS
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru
3. Wstęp do Analizy SWOT
5. SZTUM Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum Sala posiedzeń n 33 I piętro
12.09.2022
godz.17:30-19:00
1. Informacja o RLKS
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru
3. Wstęp do Analizy SWOT
6. DZIERZGOŃ Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń 18.10.2022

godz. 14:00-16:00

1. Cele strategii w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów i planowanych działań