SPOTKANIA INFORMACYJNE

UWAGA!!! W związku z planowanym ogłoszeniem naborów w ramach PROW 2014-2020, zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, NGO oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu sztumskiego w ramach inicjatywy LEADER Z PROW 2014-2020 21.09.2020 godz. 10:00 zakładanie działalności gospodarczej, infrastruktura 21.09.2020 godz. 13:00 granty. Miejsce spotkań: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A… Więcej »

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:  Termin pierwszego naboru do projektu: 03.08-14.08.2020   REGULAMIN REKRUTACJI PDF REGULAMIN REKRUTACJI WORD FORMULARZ REKRUTACYJNY ZAŁĄCZNIK NR 1 PDF FORMULARZ REKRUTACYJNY ZAŁĄCZNIK NR 1 WORD  

UWAGA! Ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.… Więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD ZMIANĄ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020

Zarząd LGD “Kraina Dolnego Powiśla” po posiedzeniu w dniu 17.06.2020 r. zgodnie z uchwałą nr 12/2020 r. wszczyna procedurę konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  wynikają z różnic kursowych EURO. Proponujemu zwiększenie środków na przedsięwzięcie:… Więcej »

Informacje dotyczące możliwości korzystania z „tarczy”!

W piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się odpowiedzi na zagadnienia wynikające ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:  zachowania terminu realizacji operacji, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2, wykonywania działalności gospodarczej, osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub… Więcej »