Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju pełną parą

6 października 2015

W piątek tj. 31.07.2015 zakończyliśmy ostatnie spotkanie konsultacyjne w gminach, a już 4 sierpnia rozpoczęliśmy kolejne zajęcia warsztatowe, które poświęcone były budowaniu kompetencji społecznych i mobilizacji przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, samorządowego i społecznego. Z uczestnikami warsztatów konsultowano i uspołeczniano diagnozę. Przeanalizowano atuty i szanse rozwoju, problemy i zagrożenia dla obszaru partnerstwa Krainy Dolnego Powiśla. Oddzielny panel poświęcony został poświęcony analizie problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć, które mogą generować rozwój naszego LGD. Rozpoczęto również prace w zakresie wybory kierunków i wskaźników.