Konsultacje społeczne w gminach za nami

6 października 2015

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywny udział w konsultacjach.

 Sztum 27.07.2015

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Inkubator przetwórstwa rolnego.
 • Rozwój środków na tworzenie miejsc pracy.
 • Sprzedaż bezpośrednia.
 • Brak zaangażowania się młodzieży.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.

Dzierzgoń 28.07.2015 

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Środki na rozwój przedsiębiorczości.
 • Środki na rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak zaangażowania się młodzieży lokalnej.
 • Siłownie plenerowe.

Stary Targ 29.07.2015

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Zagospodarowanie czasu wolnego.
 • Zagospodarowanie jeziora Balewo i Dąbrówka.
 • Rozwój gospodarczy (rozpoczęcie działalności gospodarczej).
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak środków na OSP – budowa remiz, zakup samochodu i sprzętu.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.

Mikołajki Pomorskie 30.07.2015 

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Doposażenie świetlic wiejskich.
 • Atrakcyjność funkcjonowania świetlic wiejskich.
 • Środki na rozwój agroturystyki.
 • Środki na rozwój turystyki rowerowej.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.

Stary Dzierzgoń 31.07.2015

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Środki na rozwój przedsiębiorstw.
 • Doposażenie świetlic wiejskich.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak zaangażowania się młodzieży.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.