Harmonogram spotkań konsultacji społecznych w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

6 października 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020. Jednym z ważnych elementów związanych z budową dokumentu jest jego partycypacyjność, czyli ma być stworzony oddolnie, tj. przez mieszkańców naszych gmin.

Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować, w jaki sposób zagospodarować pieniądze z funduszy europejskich. Zadbajmy, aby najlepsze pomysły odzwierciedlały nasza strategię przyczyniając się do podniesienia, jakości życia na naszym obszarze.

To dzięki Państwa zaangażowaniu Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców wpływając na jego rozwój.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

GMINA

DATA

GODZINA

MIEJSCE SPOTKANIA

 

SZTUM

 

27.07.2015 r.

 

16:00

Urząd Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39- sala nr 33 I piętro

 

DZIERZGOŃ

 

28.07.2015 r

 

14:00

Urząd Miejski w Dzierzgoniu ul. Plac Wolności 1

 

STARY TARG

 

29.07.2015 r.

 

19:00

Gminny Ośrodek Kultury ul. 22-go Lipca 1

MIKOŁAJKI POMORSKIE

30.07.2015 r.

9:00

Gminny Ośrodek Kultury ul. Szreibera 14

STARY DZIERZGOŃ

31.07.2015 r.

10:00

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71