Ruszyła budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na obszarze działania LGD

5 października 2015

LGD „Kraina Dolnego Powiśla” dwudniowymi warsztatami rozpoczęła budowę lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Ramie w ramie przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców i zaangażowanych mieszkańców w dniach 20-21.07.2015 wypracowała diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru powiatu sztumskiego. Dużą uwagę poświęcono grupą defaforyzowanym, osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, i młodzieży. Dwudziestoosobowy zespół określił, przeanalizował szanse i zagrożenia naszego powiatu. Burzliwą dyskusję wywołało sprecyzowanie celów szczegółowych, jakie grupa wypracowała w ciągu dwóch dni. Podsumowując-praca zakończyła się wypracowaną roboczą diagnozą, analizą SWOT, oraz drzewem problemów. Materiał tak przygotowany od poniedziałku tj. 27.07.2015 konsultowany jest we wszystkich gminach naszego powiatu. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Kreatywność i zaangażowanie mieszkańców umożliwi powstania dokumentu strategicznego, który będzie wspierał rozwój obszarów wiejskich naszej Lokalnej Grupy Działania „Krainy Dolnego Powiśla”.