Kolejna, cenna inicjatywa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

19 grudnia 2016

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” zakończyła pierwszy konkurs o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany był  do osób fizycznych, przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. Celem działania było wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD oraz poprawy kondycji istniejących przedsiębiorstw.

Rada Programowa oceniła 29 wniosków, z czego 22 otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 2.533.792,21 PLN

Projekty wybrane do dofinansowania charakteryzowały się innowacyjnością. Uznanie Rady otrzymały przedsięwzięcia wprowadzające nowe usługi i produkty. Wiele z nich zastosowało rozwiązania z zakresu ochrony środowiska lub zmian klimatycznych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja projektów na terenie powiatu sztumskiego, pozwoli  utworzyć 25 stałych miejsc pracy dla osób młodych, z czego 96% będą stanowić osoby bezrobotne. Wdrożone projekty przyczynią się też do podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu sztumskiego. W wyniku ich realizacji zostanie zmodernizowanych  wiele punktów gastronomicznych i noclegowych. Turyści oraz mieszkańcy powiatu sztumskiego będą mogli skorzystać również z nowych lokalizacji do wypoczynku i rekreacji.

Kolejny konkurs przewidziany jest na pierwszy kwartał 2017 roku.