OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

19 stycznia 2017

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków finansowych na założenie własnej firmy? Zgłoś się do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI- klik

REKRUTACJA  DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji- klik

Zał. 1- Formularz rekrutacji- klik

Zał. 2- Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- klik

Zała. 3- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- klik

Zał. 4- Karta oceny predyspozycji kandydata- klik

Zał. 5- Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych- klik

Zał. 6- Oświadczenie uczestnika projektu- klik

Zał. 7- Oświadczenie uczestnika projektu- klik

Zał. 8- Diagnoza potrzeb uczestnika- klik

DOKUMENTACJA DO DOTACJI:

Regulamin przyznania dotacji- klik

Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- klik

Biznesplan- klik

Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis- klik

Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis- klik

Formularz pomocy de minimis- klik

Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji- klik

Oświadczenia- klik

Wzór karty oceny formalnej- klik

Regulamin Komisji Oceny Wnisków- klik

Wzór karty oceny merytorycznej- klik

Oświadczenie- zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań- klik

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- klik

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- klik

Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- klik

Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej- klik

UWAGA!!!!!!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”
BĘDĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00 W BIURZE PROJEKTU ORAZ W PUNKTACH OBSŁUGI, ZGODNYCH Z PODANYMI W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.