Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

5 listopada 2015

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Od jesieni ubiegłego roku prowadziliśmy prace nad budową nowej Strategii, w ramach których odbyliśmy spotkania branżowe, otwarte spotkania z mieszkańcami, warsztaty z grupą roboczą ds. budowy LSR oraz przeprowadziliśmy ankietowe badania potrzeb mieszkańców naszego regionu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji dokonaliśmy diagnozy obszaru i analizy SWOT. Razem wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele, które chcielibyśmy osiągnąć do 2022 roku.

Teraz chcielibyśmy z Państwem skonsultować wypracowany dotychczas materiał. Zapraszamy zatem do wyrażenia opinii i odniesienia się do trzech kluczowych działów Strategii:

  •  Diagnoza
  • Analiza SWOT
  • Cele i wskaźniki

Uwagi do założeń LSR zgłaszać mogą Państwo, na formularzu uwag, w terminie do 11.12.2015 r.:

  • – bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla (Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3)
  • – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Konsultowane dokumenty do pobrania poniżej:

LSR

Kryteria wyboru projektów

Formularz zgłaszania uwag