Diagnoza społeczna wśród młodzieży

26 października 2015

Praca nad diagnozą potrzeb osób w przedziale wiekowym 13-35 lat, zamieszkujących teren powiatu sztumskiego odbywała się we wrześniu 2015 roku. Udział w badaniu i spotkaniach wzięło łącznie około 200 osób, głównie uczniów lokalnych szkół, osób zamieszkujących główne ośrodki miejskie regionu (Dzierzgoń, Sztum) oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie przynależące do powiatu sztumskiego.

W trakcie przeprowadzanej diagnozy, użyto narzędzi takich jak:

– wywiady indywidualne

– warsztaty dyskusyjne

– spotkania kreatywne

– ankiety typu „Hyde park”

– analiza SWOT  powiatu sztumskiego dla jego uwarunkowań rozwojowych.

Diagnoza miała na celu nie tylko uspołecznienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i aktywne włączenie młodego pokolenia  w jej rozwój, ale i swoiste uzupełnienie i zdobycie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb mieszkańców regionu. Perspektyw, zagrożeń i pomysłów dla regionu.