NABORY OGŁOSZONE

11 października 2016

Stowarzyszenie LGD “Kraina Dolnego Powiśla” ogłosiło nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: 2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców- premia 560.000,00 zł; 2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców- refundacja 1.350.000,00 zł; Przedsięwzięcie 2.1.2. Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego- 500.000,00 zł; Przedsięwzięcie 2.2.2. Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji , dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych- 750.000,00 zł

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną w zakładce NABORY.