PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W RAMACH PROW 2014-2020

16 września 2016

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat 3 zakresów w ramach programu LEADER, które były prezentowane podczas spotkań informacyjnych na terenie powiatu sztumskiego w dniach od 12.09.2016-15.09.2016 r.

WPROWADZENIE

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INFRASTRUKTURA