Stowarzyszenia budują Lokalną Strategię Rozwoju

6 października 2015

W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje społeczne ze Stowarzyszeniami działającymi na obszarze Gminy Dzierzgoń tj.: Stowarzyszenie Senioró Dzierzgońskich, Nasze Jeziorno, Aktywnych Kobiet, Razem dla Bruku, Na rzecz wsi Minięta, Moja wieś- Mój dom. Wszystkie organizacje przygotowały plany strategiczne swoich sąsiedztw. Była to również okazja do konsultacji wypracowanej Analizy SWOT