Kategoria: Aktualności

Ankieta dotycząca skuteczności działań komunikacyjnych za 2022 rok

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu sztumskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Badanie realizowane jest przez Stowarzyszenie LGD “Kraina Dolnego Powiśla”.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Dolnego Powiśla do potrzeb mieszkańców i regionu Poniżej link do ankiety: https://forms.gle/HEWGb45NKsgM8vLHA Dziękujemy za poświęcony czas.

Zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD KDP

Szanowni Państwo!  W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także… Więcej »

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027- SPOTKANIA INFORMACYJNE W GMINACH

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań… Więcej »

WARSZTAT REFLEKSYJNO-ANALITYCZNY

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Krainę Dolnego Powiśla w 2018 roku. Warsztat odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia… Więcej »