Kategoria: Aktualności

Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego do projektu

Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”. Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego. L.p. Nr ewid. Ocena 1 1/08/17/K-n POZYTYWNA 2 1/08/17/M-k POZYTYWNA 3 2/08/17/M-k NEGATYWNA 4 3/08/17/M-k POZYTYWNA 5 4/08/17/M-k POZYTYWNA 6 1/08/17/Sz-m POZYTYWNA… Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie wsparcia doradczo- konsultingowego w zakresie: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, Public Relations, pozyskiwania środków na miejsca pracy, w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach… Więcej »

Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego do projektu

Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”. Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego L.p. Nr ewid. OCENA 1 05/07/17/Sz-m POZYTYWNA 2 06/07/17/Sz-m POZYTYWNA 3 07/07/17/Sz-m POZYTYWNA 4 08/07/17/Sz-m POZYTYWNA 5 09/07/17/Sz-m POZYTYWNA 6 10/07/17/M-k POZYTYWNA… Więcej »

Wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru do projektu

Wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru formularzy rekrutacyjnych. Osoby, które otrzymały negatywną ocenę prosimy o zapoznanie się z uwagami oceniających i złożenie poprawionego formularza rekrutacyjnego w kolejnym naborze rekrutacyjnym.… Więcej »

Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego” W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE WYNIKI OCENY